Człowiek znajduje gigantyczny dół z wężami i jest zszokowany, gdy odkrywa, co leży na dnie

Slangenkuil

W dole

Coś zaczęło zgrzytać Kevinowi, aż do momentu przybycia wsparcia. Od kolegów otrzymał odzież ochronną i strzałki znieczulające, którymi ogłuszył większość węży. Kevin powoli schodził do dołu, ostrożnie, aby węże, które nie zostały uspokojone, nie stały się agresywne. 

Wężowe doły w Amazonii z pewnością nie są czymś wyjątkowym, a Kevin i jego koledzy pracowali przez kilka miesięcy, aby je usunąć. To była ciężka praca, aby uczynić las deszczowy bezpiecznym miejscem dla wszystkich. I z pewnością nie była łatwa….

Czytaj dalej na następnej stronie!